Szkolenia

Co to jest trening interpersonalny?

Trening interpersonalny nie jest terapią.

Trening interpersonalny to doświadczenie, czasem trudne, dzięki którym uczestnicy:

 • uzyskują lepszy kontakt z własnymi uczuciami;

 • mogą pobyć w dystansie do sytuacji, innych ludzi i do siebie;

 • uczą się wyrażać uczucia i siebie w sposób asertywny;

 • nabywają zdolność kontenerowania uczuć, czyli bycia ze swoimi trudnymi emocjami
  i przyglądania się im;

 • uczą się dostrzegania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy sytuacją wywołującą mocne przeżycia, emocje i swoją reakcją.

 • zdobywają wiedzę na swój temat;

 • diagnozują swój sposób komunikowania się w ekspozycji społecznej (spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym);

 • poprzez doświadczenie określają swoje postawy (agresywność, asertywność, uległość, manipulacja), co daje szanse na przepracowanie problemu i w konsekwencji zmianę.

 • w bezpiecznych warunkach ćwiczą nowe zachowania i umiejętności.

 

Dla kogo?

Trening interpersonalny jest dla wszystkich tych, których działalność opiera się na własnych zasobach (emocje, inteligencja), czyli inaczej mówiąc dla ludzi, których praca polega na bliskiej relacji z innymi, np. nauczyciel, trener, pracownik socjalny lekarz oraz dla wszystkich tych, którzy chcą w większym stopniu poznać samego siebie.

 

Przebieg treningu.

Trening interpersonalny oparty jest na procesie grupowym charakteryzującym się specyficzną dla każdej grupy dynamiką, co powoduje, że poszczególne fazy procesu są mniej lub bardziej widoczne, różny jest też czas ich trwania, różny poziom emocji.

Trening trwa 40 godzin, najlepiej 5 dni x 8 godzin. Grupa treningowa składa się z 8 – 15 osób Trener podąża za potrzebami uczestników, do niczego nie zmusza, uczestnicy są odpowiedzialni za wszystkie swoje działania. Trener wyjaśnia wszystkie zjawiska występujące w czasie treningu, daje poczucie bezpieczeństwa i daje obszar do przepracowania przez uczestników ich społecznych niedostatków, np. uczy udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych kosztem oceniania i krytykowania osób, z którymi jesteśmy w relacji, czy nawet konflikcie. Uczestnicy uczą się zjawisk zachodzących
w grupach społecznych (integracja, relacje, opór, konflikt, kryzys grupy współpraca).

 

Prowadzący.

 

Marian Wątroba

Trener treningu interpersonalnego. Od kilkunastu lat pracuje czynnie jako terapeuta indywidualny i grupowy, prowadzi treningi interpersonalne, warsztaty z zakresu umiejętności społecznych, indywidualnych i organizacyjnych, doradztwo zawodowe i coachnig. Ukończył Szkołę Trenerów przy Krakowskim Ośrodku Terapii. Jego mistrzami byli Jerzy Nałęcz Nieniewski i Halina Nieniewska. Szkoła trenerów przez nich prowadzona miała niebagatelny wpływ na sposób prowadzenia przez niego szkoleń. Zwraca szczególną uwagę na psychologię grupy. Jest orędownikiem rzetelnej superwizji, gdyż jest ona najdoskonalszym narzędziem utrzymania dobrego poziomu pracy trenera i daje szanse na przejście od rzemiosła do mistrzostwa.

Współpracował i współpracuje między innymi ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”, Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Fundacją Akademia Obywatelska a także organizacjami biznesowymi: TenStep Polska, DSMG Management Consulting.

 

Agnieszka Dobosz

Z wykształcenia psycholog oraz trener umiejętności psychospołecznych. Tytuł magistra psychologii zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, część studiów odbywając na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Jest absolwentką dwóch szkół trenerów: Szkoły Trenerów Biznesu TROP (edycja XV) oraz Otwartej Szkoły Trenerów Ten Step Polska (edycja VII). Od kilku lat prowadzi treningi interpersonalne i warsztaty rozwoju osobistego, zarówno dla organizacji pozarządowych jaki i biznesu, pracując z różnymi grupami: osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, młodzieżą, uczestnikami szkół trenerów, osobami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Specjalizuje się
w takich tematach jak komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja. Preferuje pracę na procesie grupowym i na doświadczeniu uczestników jako najbardziej skutecznym sposobie uczenia się osób dorosłych. Obecnie współpracuje między innymi z Centrum Edukacyjnym „Omega”. Fundacją Akademia Obywatelska, TenStep Polska. Prywatnie szczęśliwa mama trzech synów.

 

 

 

 

 

 

 

Strona pracuje na systemie ModusCRM