O nas

 

Jesteśmy  trenerami o szerokim spektrum zainteresowań szkoleniowych, od tematyki społeczno-psychologicznej (budowanie zespołu, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, zarządzanie sobą w czasie, komunikacja interpersonalna, zjawiska procesu grupowego itp.) do takich tematów jak zarządzaniem projektami, techniki sprzedaży. Prowadzimy również treningi interpersonalne skierowane do osób zainteresowanych rozwojem własnym.
 

To co nas łączy to prowadzenie szkoleń (również tych twardych) z uwzględnieniem procesu grupowego, co daje dobrą sytuację edukacyjną, pozwalającą uczestnikom na bezpieczne nabywanie wiedzy, umiejętności i kształtuje postawy. Uczestnicy czując się bezpieczni odważnie wchodzą w doświadczenie i refleksję.
 

Traktując poważnie nasz zawód poddajemy się systematycznie superwizji i bierzemy udział w szkoleniach podnoszących nasze kompetencje trenerskie.

Strona pracuje na systemie ModusCRM